Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

Kirliliğin kaynağında önlenmesi

Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe çevresel öncülüğümüz ve gayretimizle birçok firma için örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.